دبیرخانه شورای عالی آموزش مجازی


سامانه جامع جمع آوری اطلاعات پایش و اعتبار بخشی

اطلاعات تماس

آدرس: تهران خیابان شهید بهشتی، خیابان سرافراز، کوچه یکم، پلاک 4، واحد 3 
تلفن: 41134-021 داخلی 309
پست الکترونیک: accreditation@vums.ac.ir