سامانه جامع جمع آوری اطلاعات اعتبار بخشی

اطلاعات تماس

آدرس: تهران خیابان شهید بهشتی، خیابان سرافراز، کوچه یکم، پلاک 3

تلفن: 88504056-021
پست الکترونیک: accreditation@vums.ac.ir