دبیرخانه شورای عالی آموزش مجازی


سامانه جامع جمع آوری اطلاعات پایش و اعتبار بخشی

تعداد بازدید : 23 - تاریخ خبر : دوشنبه 3 آذر 1399 - 11:40  
مرکز آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی مازندران اعتبار بخشی شد

مرکز آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی مازندران زیرمجموعه معاونت آموزشی این دانشگاه، در روند اعتباربخشی مراکز آموزش مجازی شورای عالی آموزش مجازی ارزشیابی شد.

باتوجه به ضرورت یادگیری الکترونیکی در آموزش، دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال 1390 با راه اندازی مرکز آموزش مجازی و آماده سازی زیرساخت های سخت افزاری، نرم افزاری، نیروی انسانی مجرب و جوان گام های ارزشمندی در این زمینه برداشته است.
کارشناسان این مرکز موفق به راه اندازی سامانه های متعدد از جمله برگزاری آزمون های الکترونیکی (PMP) گنجینه اساتید، راند مجازی، مدتیوب، صدرا و … شده است که برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به وب سایت مرکز به آدرس اتوجه به ضرورت یادگیری الکترونیکی در آموزش، دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال 1390 با راه اندازی مرکز آموزش مجازی و آماده سازی زیرساخت های سخت افزاری، نرم افزاری، نیروی انسانی مجرب و جوان گام های ارزشمندی در این زمینه برداشته است.
کارشناسان این مرکز موفق به راه اندازی سامانه های متعدد از جمله برگزاری آزمون های الکترونیکی (PMP) گنجینه اساتید، راند مجازی، مدتیوب، صدرا و … شده است که برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به وب سایت مرکز به آدرس https://syam.mazums.ac.ir مراجعه نمایید.
این مرکز موفق به تولید صدها محتوای الکترونیکی در سامانه نوید شده و تولید محتواهای مختلف در زمینه آموزش مداوم، کتاب الکترونیکی، آموزش پزشکی و مورنینگ ریپورت ارائه کرده است.
در راستای توانمند سازی اعضای هیات علمی، کارشناسان مرکز به طور متوالی کارگاه های آموزشی در زمینه سامانه های آموزش مجازی، یادگیری الکترونیکی و تولید محتوای استاندارد برگزار می کنند. این دانشگاه با ارسال درخواست خود وارد روند اعتباربخشی در دبیرخانه شورای عالی آموزش مجازی شده و نهایتا بعد از سیر مراحل ارزشیابی و اطمینان از تحقق تمامی استانداردهای اعتباربخشی به عنوان مرکز مشروط شناخته شد.
ضمن تبریک به این مرکز یادآور می شود که با اصطلاحات جزئی و تکمیل نواقص تعدادی از استانداردهای اعتباربخشی می تواند برای بررسی مجدد تا یک سال آینده برای تبدیل به معتبر اقدام نماید. مراجعه نمایید.
این مرکز موفق به تولید صدها محتوای الکترونیکی در سامانه نوید شده و تولید محتواهای مختلف در زمینه آموزش مداوم، کتاب الکترونیکی، آموزش پزشکی و مورنینگ ریپورت ارائه کرده است.
در راستای توانمند سازی اعضای هیات علمی، کارشناسان مرکز به طور متوالی کارگاه های آموزشی در زمینه سامانه های آموزش مجازی، یادگیری الکترونیکی و تولید محتوای استاندارد برگزار می کنند. این دانشگاه با ارسال درخواست خود وارد روند اعتباربخشی در دبیرخانه شورای عالی آموزش مجازی شده و نهایتا بعد از سیر مراحل ارزشیابی و اطمینان از تحقق تمامی استانداردهای اعتباربخشی به عنوان مرکز مشروط شناخته شد.
ضمن تبریک به این مرکز یادآور می شود که با اصطلاحات جزئی و تکمیل نواقص تعدادی از استانداردهای اعتباربخشی می تواند برای بررسی مجدد تا یک سال آینده برای تبدیل به معتبر اقدام نماید.

امتیاز شما

نظر شما
کد بالا را وارد کنید:
نظر های بازدیدکنندگان