دبیرخانه شورای عالی آموزش مجازی


سامانه جامع جمع آوری اطلاعات پایش و اعتبار بخشی

تعداد بازدید : 27 - تاریخ خبر : یکشنبه 25 آبان 1399 - 09:26  
ﻣﺮﮐﺰ ﺁﻣﻮﺯﺵ مجازی ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﯽ شیراز معتبر شناخته شد

ﻣﺮﮐﺰ ﺁﻣﻮﺯﺵ مجازی ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﯽ شیراز به عنوان ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﻣﺠﺎﺯﯼ، در روند اعتباربخشی مراکز آموزش مجازی شورای عالی آموزش مجازی معتبر شناخته شد.

مرکز آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال 1386 شروع به فعالیت نمود و در طی دو سال به «قطب علمی آموزش الکترونیکی پیشرفته در علوم پزشکی» تبدیل شد. این مرکز با بهره گیری از کادر هیات علمی و کارشناسان مجرب در زمینه آموزش، یادگیری الکترونیکی و فناوری، زمینه توسعه، گسترش و کاربست آموزش‌های الکترونیکی در رشته‌های مختلف علوم پزشکی را فراهم آورده است و از بهمن ماه سال 1394 به عنوان دانشکده مجازی ادامه فعالیت می دهد.
داﻧﺸﮑﺪه ﻣﺠﺎزی ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ دو اﺳﺘﻮدﯾﻮی آﮐﻮﺳﺘﯿﮏ ﺿﺒﻂ ﺻﺪای و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا است که تاکنون موفق به تولید صدها عنوان محتوای الکترونیکی در سامانه نوید شده است. انواع محتواهای مختلف در زمینه آموزش مداوم، دروس دانشجویی و آموزش سلامت و آموزش بیمار براساس استانداردهای آموزشی و فنی تولید می شود.
در این مرکز برنامه کشوری دوره کوتاه مدت یادگیری الکترونیکی، کارگاه های متعدد از جمله کلیات و مبانی یادگیری الکترونیکی، طراحی آموزشی در یادگیری الکترونیکی، آشنایی با کلاس مجازی، آشنایی با سیستم مدیریت یادگیری و نرم افزارهای تولید محتوا توسط اساتید در مرکز و سایر بخش های دانشگاه علوم پزشکی شیراز برگزار می شود.
دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در 5 رشته ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ در ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ، آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ، آﻣﻮزش ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﮕﺮ در ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ، MPH سیاست گذاری سلامت و MPH پزشکی خانواده دانشجو می پذیرد.
برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به سایت مرکز به آدرس http://vu.sums.ac.ir مراجعه نمایید.

امتیاز شما

نظر شما
کد بالا را وارد کنید:
نظر های بازدیدکنندگان