سامانه جامع جمع آوری اطلاعات اعتبار بخشی

اخبار و رویدادها

1398/02/18
حضور جناب آقای دکتر احمدی در اجلاس رؤسا و معاونین آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی کلان ...
1398/02/03
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند کارگاه آموزشی یادگیری...
1397/12/22
نمایندگان دانشگاه علوم پزشکی مجازی شامل آقایان دکتر سلیمان احمدی و دکتر عیسی رضایی در...
1397/12/22
دانشگاه علوم پزشکی مجازی در راستای تحقق رسالت خود برای تولید محتوای الکترونیکی و ارائ...