دبیرخانه شورای عالی آموزش مجازی


سامانه جامع جمع آوری اطلاعات پایش و اعتبار بخشی

اخبار و رویدادها

1401/04/28
زمان ارسال مستندات مرتبط با پایش و تکمیل پرسشنامه مراکز آموزش مجازی کشور مربوط به نیم...
1400/05/31
نتیجه اعتباربخشی مراکز آموزش مجازی دانشگاه های علوم پزشکی اهواز و تربت حیدریه و دانشگ...
1399/09/03
مرکز آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی مازندران زیرمجموعه معاونت آموزشی این دانشگاه، در ...
1399/08/25
ﻣﺮﮐﺰ ﺁﻣﻮﺯﺵ مجازی ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﯽ شیراز به عنوان ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﻣﺠﺎﺯﯼ، در روند اعتباربخشی ...